Reikimester Birgit Stephensen

+45 25 71 04 13

bstep@mail.dk

CSS Popup Menus Css3Menu.com

 

Reikimester

Reikimester er en individuel uddannelse, som du kan tage, hvis du over en flerårig periode har følt dig dybt forbundet og engageret i Reiki. Titlen kan blive din, når du har givet mange behandlinger og afprøvet mange facetter af de muligheder der er i Reiki 1 og Reiki 2 over en flerårig periode. Nu føler du trang til at være den, der viser nye Reiki studerende på vej og videre formidler Reiki til andre.

Den enkelte Reikimester elev får undervisningen tilrettelagt individuelt af sin Reikimester. Hensigten er at styrke den enkelte Reikimester elev med henblik på at ruste vedkommende til at blive en klog og dygtig lærer og en værdig repræsentant for Reiki overfor sine kommende elever.

Det er relevant at henlede opmærksomheden på, at der over de senere år er opstået flere forskellige Reiki – traditioner af vekslende lødighedsgrad.

Jeg formidler den helt traditionelle, hvor der kun er 3 grader (Reiki1, Reiki 2 og Reikimester). Den er forbundet til Reikimesterforeningen: The Reiki Alliance, og det er den, jeg kan anbefale.

Spørgsmål ang. indvielse til Reikimester er du velkommen til at rette til mig personligt.

 

Reikimester er en individuel uddannelse, som du kan tage, hvis du over en flerårig periode har følt dig dybt forbundet og engageret i Reiki. Titlen kan blive din, når du har givet mange behandlinger og afprøvet mange facetter af de muligheder der er i Reiki 1 og Reiki 2 over en flerårig periode. Nu føler du trang til at være den, der viser nye Reiki studerende på vej og videre formidler Reiki til andre.